Piszemy co w powiecie
wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 kwietnia 2022, 08:54
Uczniowie iławskiego

Uczniowie iławskiego "Mechanika" nagrali spot, promujący szkołę. Do obejrzenia poniżej.

W edukacyjnym cyklu, którego celem jest pomóc ósmoklasistom dokonać trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej, dzisiaj prezentujemy ofertę na rok szkolny 2022/2023 Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

Sami uczniowie popularnego "Mechanika" przekonują ósmoklasistów, że warto się tu uczyć. Przygotowali nawet specjalny spot, w którym oprowadzają po szkole, opowiadają o codziennym życiu w "Mechaniku" i o mocnych stronach zespołu szkół na ulicy Mierosławskiego. Zobaczcie ten materiał wideo poniżej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie to szkoła z bardzo bogatą, ponad 70-letnią tradycją. 

Kierunki kształcenia:

  • Technikum technologii żywności, 
  • Technikum hotelarskie, 
  • Technikum pojazdów samochodowych, 
  • Technikum handlowe, 
  • Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
  • Technikum reklamy, 
  • Branżowa Szkoła I Stopnia, 
  • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia.

f

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 

Absolwent zdobędzie umiejętność  opracowania nowych produktów żywnościowych i technologii, organizowania i nadzorowania procesu  produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Technolog bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego. 

TECHNIK HOTELARSTWA 

To zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną, odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju. Proponowany zawód jest zawodem interesującym i przyszłościowym. Nauczysz się m.in. dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości; stosować instrumenty promocji usług hotelarskich; sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Potrafią organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych oraz  ocenić stan techniczny pojazdów. To zawód z przyszłością.

TECHNIK HANDLOWIEC 

Absolwent będzie przygotowany do organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.  Posiądzie również wiedzę dotyczącą prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań związanych z obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Będzie umiał profesjonalnie przygotować wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz planować i organizować usługi gastronomiczne. Zdobywa umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu, itp.

TECHNIK REKLAMY 

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do  wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach,  studiach graficznych i  drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści ds. kontaktów z prasą i  kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i  telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.     

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.


Zawody w szkole: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca, cukiernik, stolarz, piekarz, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, monter – elektronik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne.


Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych oraz 4 sale informatyczne. W nowoczesnych pracowniach nauczyciele mają możliwość bardzo dobrze przygotować uczniów do podjęcia pracy po zakończeniu edukacji oraz do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na bardzo wysokim poziomie.

Szkoła posiada internat dla dziewcząt.

"MECHANIK - DOBRA SZKOŁA, DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRACA – W MECHANIKU UCZYĆ SIĘ OPŁACA!!!"

Źródło: materiały Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

ZAŁĄCZNIK DO ARTYKUŁU

Artykuł załadowany: 2.2677 sekundy