Piszemy co w powiecie
wydrukuj podstronę do DRUKUJ2 lipca 2020, 13:06 komentarzy 5

(Fot. Info Iława.)

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie dyrekcja szpitala i władze samorządu Powiatu Iławskiego sfinalizowały dzisiaj starania o pieniądze na zakup dodatkowego sprzętu medycznego do walki z koronawirusem.

"Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu przeciwdziałania COVID-19" - tak nazywa się projekt, na który szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 697 850 zł. Kwota ta opiewa na 85% wartości całego zakupu (821 tys. zł), brakująca kwota to natomiast wkład własny placówki. 

- Środki pochodzą z dodatkowo wygospodarowanych przez zarząd województwa funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na wsparcie służby zdrowia w obliczu pandemii - informuje urząd marszałkowski.

W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę o udzielenie dofinansowania, uczestniczyli Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa), Bernadeta Hordejuk (przewodnicząca sejmiku województwa), Bartosz Bielawski (starosta powiatu iławskiego) oraz Iwona Orkiszewska (dyrektor szpitala).

- Nikt się nie spodziewał, że wystąpi pandemia. Budujące jest jednak to, że w jej obliczu samorządy są solidarne. Dziękujemy marszałkowi za wygospodarowanie środków na dotacje dla szpitali - podkreślił starosta Bartosz Bielawski.

- Służba zdrowia jest na pierwszej linii front ratowania naszego życia i zdrowia - skomentował z kolei marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Jest potrzeba kumulowania wyposażenia; jest to inwestycja, dbanie o nasze zdrowie i życie - dodał.

- Jako samorząd województwa staramy się wspierać bardzo mocno całą szeroko pojętą dziedzinę bezpieczeństwa na tyle, na ile nam pozwalają środki finansowe. Cieszymy się z tych pieniędzy, iławski szpital jest bardzo aktywny - podkreśliła przewodnicząca sejmiku Bernadeta Hordejuk.

- Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, które dla każdego szpitala jest cenne w kontekście pandemii, z którą zmagamy się już od marca - powiedziała dyrektor szpitala Iwona Orkiszewska. - Ten projekt zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów, poprawimy też diagnostykę - dodała.

W ramach dofinansowanego projektu szpital zakupi aparaty RTG, łóżka dla oddziału intensywnej terapii i diatermię chirurgiczną.

Projekt realizowany będzie do końca roku.

Iławski szpital kupuje sprzęt, by walczyć z pandemią. Właśnie podpisano umowę.
Zdjęcia, wideo: Info Iława.

ZAŁĄCZNIK DO ARTYKUŁU

Artykuł załadowany: 2.7813 sekundy