REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. archiwum szkoły.)

Ósma klasa szkoły podstawowej to czas na podjęcie decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacyjnej, a także - być może już na tym etapie - przyszłego zawodu.

Zdobycie różnych profesji umożliwia Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach.

TECHNIKUM ROLNICZE

Absolwenci są przygotowywani do prowadzenia własnego gospodarstwa, korzystania ze środków Unii Europejskiej, ale także do egzaminu dojrzałości.

- Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje absolwenta do egzaminu zawodowego i maturalnego, który jest podstawą kontynuowania nauki na studiach wyższych - podkreśla placówka.

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika rolnika po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej;
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (WIELOZAWODOWA)

Szkoła kształci w następujących zawodach:

 • rolnik,
 • ogrodnik,
 • elektryk,
 • elektromechanik,
 • murarz/tynkarz,
 • piekarz, 
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • ślusarz, 
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń,
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

f


Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 także na stronie internetowej szkoły: www.zsr-kisielice.pl.


Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1275 sekundy