REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie.

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie. (Fot. Urząd Miasta Iława.)

Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie dotacji, media społecznościowe, środki finansowe na prowadzenie organizacji pozarządowej, pomysły na działalność odpłatną i gospodarczą oraz księgowość – te wszystkie zagadnienia będzie można zgłębić podczas cyklu bezpłatnych szkoleń adresowanych do przedstawicieli NGO (organizacji pozarządowych) i grup nieformalnych z terenu powiatu iławskiego. Będą się one odbywać w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie. Szczegóły poniżej.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora. Do udziału zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych (nie więcej jednak niż dwie osoby reprezentujące tę samą organizację/grupę).

Harmonogram szkoleń w Iławie 
(wszystkie odbędą się w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie)

1. Sprawy formalne – jaką prowadzić dokumentację
08.10.2021 r.
Godzina 16:00 – 20:00.

2. Księgowość w organizacji    
12.10.2021 r.
Godzina 16:00 – 20:00.

3. Źródła finansowania działalności NGO    
14.10.2021 r.
Godzina 16:00 – 20:00.

4. Rozliczanie dotacji w organizacji    
19.10.2021 r.
Godzina 16:00 – 20:00.

5. Organizacja w mediach społecznościowych    
21.10.2021 r.
Godzina 16:00 – 20:00.

6. Przygotowywanie projektów    
28.10.2021 r.
Godzina 16:00 – 20:00.

Prosimy do 6 października br. uzupełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem:
https://docs.google.com/document/d/1Ewfv9gKzdmOJGl7I53F_6tc9fMdP51r2/edit

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1528 sekundy