REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

Informujemy, że na stronie internetowej https://bezkolejki.eu/spilawa istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie. System umożliwia rezerwację terminu w sprawach związanych z pojazdami. Umówić można się z wyprzedzeniem do 30 dni.

W celu dokonania rejestracji należy podać imię, nazwisko i adres e-mail. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację na wybrany dzień i godzinę. W wiadomości będzie również sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji.

1. W celu realizacji umówionej wizyty należy pojawić się z dowodem tożsamości w Wydziale Komunikacji 10 minut przed umówioną godziną spotkania.
2. Stawiając się w Wydziale Komunikacji, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego. Na ekranie biletomatu należy wybrać opcję: „Potwierdzenie umówionej wizyty”, po czym wprowadzić sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji (kod znajduje się na potwierdzeniu otrzymanym w wiadomości mailowej).
3. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane personalne wystawiono rezerwację. 
4. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (członkowie rodzin, grupy pracownicze) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich dzieci).
5. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznemu opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
6. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (z uwzględnieniem punktu 2. niniejszej instrukcji) i niewygenerowanie biletu skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji.
7. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
8. W przypadku rezygnacji z wizyty w Wydziale Komunikacji, po uprzednim dokonaniu takiej rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w niniejszej wiadomości. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.
9. Wygenerowany bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska pracy.

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1926 sekundy