REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie
Adela Kowalska (na zdjęciu), prezes Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki, zaprasza do udziału w kampanii pt. „Bądź zdrów”.

Adela Kowalska (na zdjęciu), prezes Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki, zaprasza do udziału w kampanii pt. „Bądź zdrów”. (Fot. M. Rogatty.)

Amazonki zapraszają na kampanię prozdrowotną pt. „Bądź zdrów”.

Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki realizuje zadanie pt. „Bądź zdrów”, w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Program ten został dofinansowany z budżetu Powiatu Iławskiego. Zapraszamy w imieniu Amazonek na ciekawe spotkania prozdrowotne, ale także na konkretne badania.

16 marca 2021r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych różnym podmiotom. Jednym z nich było Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki, które otrzymało wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji  zdrowia, w tym na działalność leczniczą, w wysokości  15 tysięcy złotych. Szefowa Amazonek – Adela Kowalska, zachęca do aktywnego uczestnictwa w programie i gwarantuje, że będzie on bogaty w spotkania, bardzo ciekawy tematycznie.

– Co prawda miesiąc, w którym zazwyczaj realizowany był program Amazonek, to październik, ale ze względu na pandemię i ryzyko czwartej fali przyspieszamy nasze działania i zapraszamy już we wrześniu – mówi Adela Kowalska. – Naszym celem jest niezmiennie to samo, czyli upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej wśród kobiet, umożliwienie im skorzystania z podstawowych badań, porad profilaktycznych, m.in. ciśnienia tętniczego, poziomu cukru. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko kobiety, bo będzie można wykonać także różne badania niezwiązane z profilaktyką raka piersi.

W programie tegorocznej kampanii są trzy prelekcje: pierwsza pt.  „Profilaktyka raka piersi”, druga pt. „Stres a choroba nowotworowa” oraz trzecia pt. „Tajniki zdrowego żywienia i aktywny tryb życia”.

Dla gości dostępne będą stoiska Amazonek, które będą uczyły samobadania piersi na fantomach oraz rozdawały ulotki. Stoisko pielęgniarskie oferować będzie badania (ciśnienie, poziom cukru, itd.). Kolejne stoisko należeć będzie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, następne do Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, a kolejne do Centrum Radioterapii i Usprawniania NUD-MED w Elblągu (jest to szpital oraz Zakład Radioterapii z Zakładem Fizyki Medycznej i modelarnią, pracownie diagnostyczne, poradnia onkologiczna, poradnia hematologiczna).

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ

  • – LUBAWA (Miejski Ośrodek Kultury) – 4 września 2021 r. (sobota), godz. 14:00 – 18:00;
  • – ZALEWO (Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie) – 11 września 2021 r. (sobota), godz. 14:00 – 18:00;
  • – KISIELICE (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach) – 25 września 2021 r. (sobota), godz. 14:00 – 18:00;
  • – SUSZ (Suski Ośrodek Kultury] – 9 października 2021 (sobota), godz. 14:00 – 18:00;
  • – IŁAWA (Centrum Aktywności Lokalnej) – 16 października 2021 (sobota), godz. 14:00 – 18:00.

f

www.powiat-ilawski.pl 
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.151 sekundy