REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

„Dzieci Ziemi Iławskiej” z nagrodą Zarządu Powiatu Iławskiego za upowszechnianie kultury.

W środę, 16 czerwca Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego wręczył nagrodę pieniężną zespołowi ludowemu „Dzieci Ziemi Iławskiej” za upowszechnianie kultury i promocję Powiatu Iławskiego.

Zarząd Powiatu Iławskiego każdego roku przyznaje nagrodę w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie stosownej uchwały. W tym roku nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymał Zespół Ludowy „Dzieci Ziemi Iławskiej”. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło w Tynwałdzie. Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wręczył dyplom i nagrodę Grażynie Piękos, dyrektor GOK Laseczno. Podczas uroczystości obecny był także Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Dzieci odśpiewały jeden utwór ze specjalną dedykacją dla gości. Po występie otrzymały także upominki od starosty i wójta.

O ZESPOLE

Dziecięcy zespół ludowy „Dzieci Ziemi Iławskiej” powstał w 2009 roku, a jego założycielką jest Grażyna Piękos. Na przestrzeni przeszło 11 lat istnienia w zespole działało ponad 100 dzieci i młodzieży z różnych miejscowości z terenu gminy Iława. Zespół występował na wielu imprezach na skalę gminną, powiatową, czy wojewódzką, zyskując aplauz publiczności. „Dzieci Ziemi Iławskiej” uatrakcyjniały swoimi występami wydarzenia takie jak: dożynki gminne, dożynki parafialne, festyny. Wielokrotnie występowali i zdobywali nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach folklorystycznych – podczas „Spotkań z Folklorem” w Szałkowie (zdobywając m.in. nagrodę publiczności), na „Kurlantce” w Stawigudzie, na festiwalach w Giżycku, Kurzętniku i innych. Zespół zaistniał w Radiu Olsztyn, zwracając uwagę dziennikarzy swoim występem na Kurlantce.

Wywiad z uczestnikami zespołu, opiekunami oraz fragmenty wykonywanych utworów zostały wyemitowane w 2014 r. w audycji Radia Olsztyn poświęconej folklorowi.

Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny – obejmuje utwory ludowe i pieśni okolicznościowe z różnych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru Warmii i Mazur. W repertuarze zespołu znajdują się także utwory własne stylizowane folklorem (np. „Lasecznianka”, „Hej chłopaczku, hej dzieweczko”) autorstwa  Grażyny Piękos. Zespół występuje przy akompaniamencie żywych instrumentów – perkusjonaliów (Grażyna Piękos), akordeonu (Jerzy E. Piotrowskiego), a od 2017 instrumentarium zespołu wzbogaciło się o skrzypce (Oktawia Laskowska).

Osiągnięcia dziecięcego zespołu ludowego „DZIECI ZIEMI IŁAWSKIEJ”:

1. Jubileusz 10-lecia istnienia,
2. Nagrody i wyróżnienia:
2011 - nagroda specjalna Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - „Dzieci Ziemi
Iławskiej” z Laseczna podczas XIV Spotkań z Folklorem w Szałkowie,
2012 - II miejsce „Dzieci Ziemi Iławskiej” w Jubileuszowych XV „Spotkaniach z
Folklorem” w Szałkowie,
2013 - nagroda publiczności - nagrodę ufundował Związek Gmin Warmińsko-
Mazurskich,
2017 - za promocję kultury gminy Iława i kultywowanie tradycji ludowej w roku 2016 podczas Gminnej Gali Sportu i Kultury w 2017 r.,
2019 - wyróżnienie za promocję kultury w gminie Iława i kultywowanie tradycji ludowej w 2018 r. podczas Gminnej Gali Sportu i Kultury w 2019 r.,
2020 - podziękowanie za kultywowanie, upowszechnianie tradycji ludowej i
promocję Gminy Iława w 2019 r. podczas Gminnej Gali Sportu i Kultury w 2020 r.

Dziecięcy zespół ludowy „Dzieci Ziemi Iławskiej” od ponad 11 lat kultywuje tradycję ludową Warmii i Mazur. W czasach różnorodności i popkultury wyjątkowość zespołu polega na kultywowaniu tradycji warmińsko-mazurskich przez najmłodsze pokolenie - jest to jedyny dziecięcy zespół ludowy w regionie, a rozpiętość wieku jego członków to 5-14 lat.

www.powiat-ilawski.pl 
Fot. M. Rogatty.
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.2657 sekundy