REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

"Dobra szkoła, dobry zawód, dobra praca  - w Mechaniku uczyć się opłaca!" - to hasło przyświecające Zespołowi Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

W związku z naborem na nowy rok szkolny 2021/2022 szkoła prezentuje "Niezbędnik ósmoklasisty". Dowiedz się więcej o zawodach, które możesz tutaj zdobyć i przeczytaj o atutach iławskiego Mechanika.

Zespół Szkół  im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

To szkoła z bardzo bogatą, ponad 70-letnią tradycją. Kierunki kształcenia: 

 • Technikum technologii żywności; 
 • Technikum hotelarskie; 
 • Technikum pojazdów samochodowych; 
 • Technikum handlowe; 
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych; 
 • Technikum  reklamy; 
 • Szkoła Branżowa I Stopnia – 3 letnia;
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia.

f

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 

Absolwent zdobędzie umiejętność opracowania nowych produktów żywnościowych i technologii, organizowania i nadzorowania procesu  produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Technolog bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego. 

TECHNIK HOTELARSTWA 

To zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną, odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju. Proponowany zawód jest interesujący i przyszłościowy. Nauczysz się m.in. dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości; stosować instrumenty promocji usług hotelarskich; sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Potrafią organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych oraz  ocenić stan techniczny pojazdów. Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością.

TECHNIK HANDLOWIEC 

Absolwent będzie przygotowany do organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów  do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Posiądzie również wiedzę dotyczącą prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań związanych z obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Będzie umiał profesjonalnie przygotować wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz planować i organizować usługi gastronomiczne. Zdobywa umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu, itp.

TECHNIK REKLAMY 

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do  wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach,  studiach graficznych i  drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści do spraw  kontaktów z prasą i  kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i  telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.     

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.

Zawody w szkole: 

 • Mechanik pojazdów samochodowych, 
 • Ślusarz, 
 • Kucharz, 
 • Sprzedawca, 
 • Cukiernik, 
 • Stolarz, 
 • Piekarz, 
 • Elektryk,  
 • Elektromechanik, 
 • Fryzjer, 
 • Krawiec, 
 • Monter – elektronik, 
 • Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, 
 • Murarz, 
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne.

f

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych oraz 4 sale informatyczne. W nowoczesnych pracowniach nauczyciele mają możliwość bardzo dobrze przygotować uczniów do podjęcia pracy po zakończeniu edukacji oraz do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na bardzo wysokim poziomie.


MECHANIK - DOBRA SZKOŁA, DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRACA – W MECHANIKU UCZYĆ SIĘ OPŁACA!!!
KONTAKT: 
Tel. 89  644 83 60.
E-mail: zsilawa@poczta.onet.pl. 
Adres strony: http://www.zs-ilawa.pl.


Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1688 sekundy