REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

Pora na pierwszą prezentację w ramach zapowiedzianego wczoraj nowego cyklu "Niezbędnik Ósmoklasisty", realizowanego w związku ze zbliżającą się rekrutacją na nowy rok szkolny do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego. Co proponuje i zapewnia uczniom iławski "Żeromek"? Odpowiedzi na te pytania poniżej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

Szkoła kładzie nacisk na zdobycie wysokich wyników w nauce, co jest gwarancją studiów na najbardziej prestiżowych kierunkach, ale także dba o dobrą atmosferę oraz komfortowe warunki edukacji. Uczniowie „Żeromka” mogą szczycić się wysokimi osiągnięciami w konkursach, które gwarantują im indeksy na uczelnie wyższe. Szkoła jest uhonorowana brązową tarczą miesięcznika „Perspektywy”.

Młodzież  ma możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni patronackich - Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Górniczo-Hutniczej. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wymiany zagraniczne umożliwiające poznanie kultury i języka naszych sąsiadów. To w tej szkole w roku 2018 odbył się Młodzieżowy Parlament Europejski  Państw Morza Bałtyckiego.

„Żeromek” może pochwalić się świetną bazą lokalową. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer i sprzęt multimedialny. Umożliwiają one wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu edukacyjnego. Uczniowie korzystają również z dwóch pracowni komputerowych i stanowisk z dostępem do Internetu przygotowanych dla nich w bibliotece. Znajduje się w niej bogaty księgozbiór, powiększany każdego roku o lektury i pozycje książkowe chętnie wypożyczane i czytane przez uczniów. Internat zapewnia 95 komfortowych miejsc dla uczniów, którzy wybiorą naukę w szkole.

Dwie sale gimnastyczne, siłownia, sala sztuk walki, sąsiedztwo basenu, stadionu i nowoczesnego boiska do piłki nożnej motywują młodych uczniów do dbałości o zdrowie fizyczne i kondycję. Młodzież ma także dostęp do  bazy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, co umożliwia rozwój w zakresie sportów wodnych. Od lat szkoła obecna jest w pierwszej dziesiątce szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, które wyróżniane są przez Szkolny Związek Sportowy.

Placówka oferuje jednozmianowy system prowadzenia zajęć 8:10 -15:10. Atutem jest bogaty wachlarz profili, które cieszą się zainteresowaniem kandydatów.

To szkoła otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworząca dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów. Działają tu liczne kluby i koła zainteresowań, zespoły plastyczne, taneczne i wokalno-instrumentalne. Liceum to szkoła przyjazna dla uczniów niepełnosprawnych, zarówno pod względem architektonicznym, jak i proponowanych zajęć edukacyjnych.

Z zaproponowanych profili klas zostaną utworzone te, które będą najczęściej wskazywane w deklaracjach przez kandydatów.

PROPONOWANE PROFILE KLAS DLA ABSOLWENTÓW ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA,
KLASA PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNA,
KLASA POLITECHNICZNA,
KLASA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZA,
KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA,
KLASA PRZYRODNICZO-JĘZYKOWA.

KONTAKT:

Tel. 89 648 56 96.
E-mail: liceumilawa@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.zsog.ilawa.pl.   


Nabór w formie elektronicznej od 17 maja 2021 r.

Informujemy, że nabór do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Iławski, odbywać się będzie w formie elektronicznej. Zgodnie z terminami podanymi do publicznej wiadomości na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać od 17.05.2021 do 21.06.2021 do godz. 15.00. Skorzystanie z platformy internetowej będzie możliwe w podanych wyżej terminach. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Powiatu Iławskiego https://powiat-ilawski.pl/ oraz na stronach poszczególnych szkół.


Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1802 sekundy