REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wydał dzisiaj komunikat dotyczący zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Iławie w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19.

Komunikat dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Iławie

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Starostwa Powiatowego oraz ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną wprowadzone zostaną ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw  od 22 marca br. (poniedziałek)

DO ODWOŁANIA.

Sprawy będzie można załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz przez platformę e-PUAP. Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego http://bip.powiat-ilawski.pl/.

Jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki Klienci mogą umawiać się telefonicznie pod wymienionymi numerami telefonów.

W przypadku Wydziału Komunikacji nadal obowiązuje telefoniczna lub internetowa rezerwacja wizyty.

Ponadto w przedsionku urzędu są wystawione urny (osobne dla każdego wydziału), do których klienci mogą wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty skierowane do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu.

Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie sytuacji.

S T A R O S T A
Powiatu Iławskiego
/-/ Bartosz Bielawski

TELEFONY KONTAKTOWE DO STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE:

Centrala – (89) 649 07 00;
Sekretariat (89) 649 07 05;
Wydział Komunikacji:
rejestracja pojazdów: (89) 649 07 32, (89) 649 07 30;
prawa jazdy: (89) 649 07 52;
Stanowisko zamiejscowe w Lubawie: (89) 645 37 63;
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
(89) 649 07 70, (89) 649 07 76;
Wydział Geodezji i Nieruchomości:
(89) 649 07 61, (89) 649 07 63, (89) 649 07 28;
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
(89) 649 07 68, (89) 649 07 67, (89) 649 07 47;
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
(89) 649 07 38, (89) 649 07 79, (89) 649 07 81;
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa:
– nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub mediacje
(89) 649 08 48;
Wydział Budżetu i Finansów: (89) 649 07 43;
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
(89) 649 07 35, (89) 649 07 39.

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1976 sekundy