REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Przypominamy, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 1 grudnia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Iławie została zlikwidowana. Informujemy również, że klienci urzędu mogą dokonywać przelewów na podane niżej konta, ale także dokonywać wpłat gotówkowych na konta, bez prowizji, w oddziałach banków – BNP Paribas Bank Polska S.A. oddział Iława oraz oddział w Lubawie. 

Ważną i nową informacją jest to, że klienci Starostwa Powiatowego w Iławie mogą dokonywać wpłat, bez prowizji, bezpośrednio na rachunki w BNP Paribas Bank Polska S.A. oddział Iława (ul. Jana III Sobieskiego 12), w poniedziałki w godz. 10.30 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.30 – 16.00 oraz w oddziale tego banku w Lubawie (ul. Kupnera 2), w poniedziałki w godz.  10.30 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 8.30 – 16.00.

Przypominamy, że od dnia 1 grudnia 2020 r. wszelkich opłat należy dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Iławie wskazane poniżej.

28 2030 0045 1110 0000 0166 8680 – dochody z tytułu:

opłat komunikacyjnych,
opłat za wydanie prawa jazdy,
opłat za wydania zezwoleń, zaświadczeń,
opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
wpłat za trwały zarząd (Powiat),
sprzedaży nieruchomości (Powiat),
czynszu mieszkalnego (Powiat),
czynszu dzierżawnego (Powiat),
opłat za wydanie kart wędkarskich;

68 2030 0045 1110 0000 0166 8930 – opłaty ewidencyjne;

65 2030 0045 1110 0000 0166 8790  – dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego,
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
czynszu mieszkalnego (Skarb Państwa),
czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),
opłat skarbowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Budżetu i Finansów (89) 649-08-27, 649-07-43.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych bezpośrednio w wydziałach Starostwa Powiatowego w Iławie:

Wydział Komunikacji – stanowisko zamiejscowe w Lubawie,
Wydział Komunikacji – stanowisko w Iławie,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji,
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Wydział Geodezji i Nieruchomości,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.4573 sekundy