REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

1 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie zostanie zlikwidowane stanowisko kasy. O szczegółach można przeczytać w urzędowym komunikacie dostępnym poniżej.

KOMUNIKAT

Starosta Powiatu Iławskiego informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych
z dniem 1 grudnia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Iławie
zostanie zlikwidowana.

W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2020 r. wszelkich opłat należy dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Iławie wskazane poniżej.

28 2030 0045 1110 0000 0166 8680 – dochody z tytułu:

opłat komunikacyjnych,
opłat za wydanie prawa jazdy,
opłat za wydanie zezwoleń, zaświadczeń,
opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
wpłat za trwały zarząd (Powiat),
sprzedaży nieruchomości (Powiat),
czynszu mieszkalnego (Powiat),
czynszu dzierżawnego (Powiat),
opłat za wydanie kart wędkarskich;

68 2030 0045 1110 0000 0166 8930 – opłaty ewidencyjne;

65 2030 0045 1110 0000 0166 8790  – dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego,
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
czynszu mieszkalnego (Skarb Państwa),
czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),
opłat skarbowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałem Budżetu i Finansów (89) 649-08-27, 649-07-43.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych bezpośrednio w wydziałach Starostwa Powiatowego w Iławie:

Wydział Komunikacji – stanowisko zamiejscowe w Lubawie,
Wydział Komunikacji – stanowisko w Iławie,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji,
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Wydział Geodezji i Nieruchomości,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

f

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.2989 sekundy