REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie
Kierownik laboratorium diagnostycznego w Iławie, Andrzej Fedus, zaprezentował nowy sprzęt, który jest wykorzystywany do badania na Covid-19.

Kierownik laboratorium diagnostycznego w Iławie, Andrzej Fedus, zaprezentował nowy sprzęt, który jest wykorzystywany do badania na Covid-19. (Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty).)

W laboratorium diagnostycznym Powiatowego Szpitala w Iławie wykonuje się już testy na Covid-19.

Z początkiem maja na wniosek szpitala laboratorium diagnostyczne w Iławie zostało umieszczone na „Liście laboratoriów COVID-19” Ministerstwa Zdrowia. Od tego momentu szpital rozpoczął działania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie badań w kierunku koronawirusa. Dyrekcja szpitala zwróciła się do Ministerstwa Aktywów Państwowych o pomoc w uzyskaniu dofinansowania na ten cel. W dniu 20 maja 2020 r. została podpisana umowa z darczyńcą wskazanym przez Ministerstwo, z Bankiem PKO BP SA i przekazano środki w wysokości 530 000,00 zł, na czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19.

Powiatowy Szpital dotychczas poniósł już koszty dostosowania laboratorium do wykonywania badań w kierunku COVID-19. Dokonano zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia w wysokości 400 000,00 zł.

Zostały przygotowane nowe pomieszczenia laboratoryjne do wykonywania badań w kierunku koronawirusa. Pomieszczenia te wyposażono w system analityczny, tj. analizator PCR, komputer oraz moduły testowe, a także w komorę laminarną (urządzenie wykorzystywane do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych), która zabezpiecza pracowników przed kontaktem z materiałem. Oprócz tego kupiono również lampę bakteriobójczą, lodówkę, klimatyzatory, odczynniki, wymazówki.

Sprzęt, który trafił do laboratorium, wykorzystuje technologię real time PCR do wykrywania materiału genetycznego w próbach pobranych od pacjenta.

– Metoda, o której mowa, ma krótki czas oznaczenia, około jednej godziny, co znacznie przyspiesza diagnostykę i skraca pobyt pacjenta w obszarze izolacji – mówi Andrzej Fedus, kierownik laboratorium diagnostycznego. – Sprzęt daje także duże możliwości techniczne – pozwala wykonać 4 testy jednocześnie w ciągu 1 godziny, co daje około 80 na dobę. To jest oczywiście liczba w przybliżeniu. Ponadto aparat umożliwia wykrywanie kilkunastu innych czynników chorobowych, co pozwoli w przyszłości na wykrywanie innych chorób zakaźnych m.in. grypy.

Badanie wykonuje się na zlecenie lekarza,  a opłacane jest ze środków NFZ. Istnieje także  możliwość wykonania takiego badania prywatnie. Koszt badania to 540 zł.

Przypomnijmy, że szpital od 11 maja uruchomił Mobilny Punkt Poboru  wymazów w kierunku COVID-19 metodą „Drive thru”, czyli bez wysiadania z samochodu. Trafiają tam osoby po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, przebywające na kwarantannie (o takiej możliwości powiadamiane są przez stację sanitarno-epidemiologiczną).

Dodatkowo od czerwca do punktu pobrań kierowane są osoby skierowane na leczenie uzdrowiskowe, którym test wykonywany jest między 2 a 6 dobą przed wyjazdem; opiekunowie dzieci skierowanych na leczenie uzdrowiskowe, osoby skierowane do zakładu rehabilitacji leczniczej podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników – KRUS (pracownicy sezonowi) oraz inne osoby wytypowane przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

Czym jest technologia Real-Time PCR?

To reakcja łańcuchowa polimerazy, łańcuchowa reakcja polimerazy, PCR (od ang. polymerase chain reaction) – metoda powielania łańcuchów DNA polegająca na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki, w warunkach laboratoryjnych. Technika ta została opracowana w roku 1983 przez Kary’ego Mullisa z kalifornijskiej firmy Cetus, za co Mullis otrzymał w 1993 Nagrodę Nobla. Znajduje ona wiele zastosowań, między innymi w badaniach nad genomem, charakteryzowaniu ekspresji genów, klonowaniu genów, diagnostyce klinicznej, identyfikacji osób zaginionych, kryminalistyce, paleontologii. 
[Źródło: Wikipedia].

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.
Zdjęcia: www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty).

Artykuł załadowany: 0.1866 sekundy