REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. M. Rogatty.)

Powiatowy szpital powoli zaczyna się „odmrażać”. Schematy z początku epidemii jednak wciąż obowiązują.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, niezmiennie pacjentom mierzona jest temperatura, saturacja i liczba oddechów, pacjenci wypełniają także wstępną ankietę kwalifikacji. Osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 są izolowani, jest im pobierany wymaz w kierunku koronawirusa. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dniem 20 maja 2020 r. przywrócone zostały planowe zabiegi operacyjne.

Od 4 marca 2020 r., kiedy w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa, w ochronie zdrowia nic już nie jest takie samo. Od kilku miesięcy szpitale funkcjonują w nowej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa przeorganizowała pracę niemalże wszystkich podmiotów leczniczych w kraju. Nie inaczej jest w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, gdzie obowiązują nowe zasady, nowe schematy, nowe wytyczne, wdrożona została nowa organizacja pracy. Wszystko po to, aby zapewnić pacjentom i personelowi bezpieczne warunki leczenia i pracy.

NOWA „NORMALNOŚĆ”

W ostatnich tygodniach szpital powoli zaczyna się „odmrażać”, jednak wdrożone na początku epidemii schematy postępowania, segregacja pacjentów, w dalszym ciągu obowiązują. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, niezmiennie pacjentom mierzona jest temperatura, saturacja i liczba oddechów, pacjenci wypełniają także wstępną ankietę kwalifikacji. Osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 są izolowani, jest im pobierany wymaz w kierunku koronawirusa. Z dniem 20 maja 2020 r. przywrócone zostały planowe zabiegi operacyjne, codziennie personel szpitala kontaktuje się z pacjentami, proponując termin zabiegu, jednocześnie przeprowadzając wywiad. Pacjent do zabiegu planowego poddawany jest podwójnemu triage'owi, dzień przed i w dniu zgłoszenia się do szpitala. 

- Tam, gdzie to możliwe, zwiększamy liczbę przyjęć i zabiegów w bezpiecznych warunkach, z zachowaniem specjalnych procedur przyjmowania pacjentów. Do operacji i zabiegów planowych wyznaczamy osoby, których stan zdrowia na to pozwala,  a którzy - ze względu na epidemię - musieli zostać przesunięci w kolejce oczekujących - informuje szpital.

Także w poradniach specjalistycznych coraz więcej porad realizowanych jest na miejscu, w przypadkach, kiedy jest to możliwe, przeprowadzane są w dalszym ciągu teleporady. Rehabilitacja lecznicza powróciła do normalnych trybów przyjęcia, pacjenci umawiani są na zabiegi zarówno w dziale fizjoterapii, jak i leczeni w oddziałach stacjonarnych. Cały czas monitorowana jest sytuacja epidemiczna w szpitalu, a wszystkie procedury postępowania są dostosowywane do zmieniającej się sytuacji.

WCIĄŻ OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN

W dalszym ciągu podtrzymany został zakaz odwiedzin, aby w każdy możliwy sposób ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. 

- Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta jest trudna zarówno dla chorych leczonych w oddziałach, jak i dla ich rodzin. Niemniej najważniejsze jest zdrowie pacjentów, to ich, ale również personel musimy chronić przed zakażeniem koronawirusem. Wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których decyduje ordynator danego oddziału, możliwa jest krótka wizyta najbliższej rodziny pacjenta - wyjaśnia placówka.

PUNKT POBRAŃ

W czerwcu rozpoczęło się pobieranie wymazów na badania w kierunku koronawirusa u osób, które planują wyjechać do sanatorium. Na pobrania zgłaszają się:

– osoby skierowane na leczenie uzdrowiskowe, którym test wykonywany jest między 2 a 6 dobą przed wyjazdem,

– opiekun dziecka skierowanego na leczenie uzdrowiskowe,

– osoby skierowane do zakładu rehabilitacji leczniczej podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS),

– inne osoby wytypowane m.in. przez sanepid, np. studenci medycyny.

„DRIVE-THRU”

W dniu 11 maja 2020 r. uruchomiony został w naszym szpitalu Mobilny Punkt Poboru Wymazów w kierunku COVID-19 metodą „drive-thru”, czyli bez wysiadania z samochodu.

Do punktu zgłaszają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:

– osoby przebywające na kwarantannie, które powiadamiane są przez sanepid o takiej możliwości, a następnie telefonicznie rejestrują się w szpitalu na konkretną godzinę pobrania wymazu,

– wymazy pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00.

Punkt działa w specjalnie do tego wyznaczonym namiocie usytuowanym między Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym a przychodnią specjalistyczną. Personel podchodzi do samochodu, w którym przebywa osoba i pobiera wymaz z gardła. Osoba nie wysiada z samochodu. Cała procedura trwa kilka minut.

Wymazy pobierane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

BIAŁY FARTUCH

Przeprowadzone zostały testy na obecność koronawirusa wśród personelu medycznego szpitala, najwięcej testów wykonano wśród personelu szpitalnego oddziału ratunkowego, zespołów ratownictwa medycznego i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To do tych miejsc w pierwszej kolejności trafiają pacjenci, także ci, którzy nie mają jeszcze objawów choroby. Wszystkie wyniki badań były ujemne.

PAMIĘTAJMY

W dalszym ciągu obowiązują nakazy zachowania dystansu społecznego. Maseczki są konieczne: nie tylko w sklepach, kościołach, czy w komunikacji miejskiej, ale również w budynkach szpitala. Wtedy, kiedy pacjent przychodzi na badania do laboratorium diagnostycznego, czeka w poczekalni do poradni specjalistycznej, czy też wchodzi do gabinetu lekarskiego, przychodzi do pracowni np. RTG, czy tomografii komputerowej powinien mieć bezwzględnie założoną maseczkę.

SZCZEGÓLNA PROŚBA

„Nie okłamuj medyka”, ta prośba nadal jest aktualna i bardzo ważna. To apel do Państwa o szczerość, o podawanie dokładnych informacji czy to dyspozytorom medycznym, ratownikom medycznym, czy lekarzom lub personelowi, który przeprowadza ankiety kwalifikacji wstępnej, np. do zabiegu. Nie zatajajmy żadnych faktów, np. kontaktu z osobą zakażoną czy przebywania na kwarantannie, ponieważ może to mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla personelu medycznego, ale także dla innych pacjentów.

Źródło: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
Fot. M. Rogatty.
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1898 sekundy