REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie
wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 marca 2020, 15:35 komentarzy 5

(Fot. materiały prasowe.)

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w Iławie od 30 marca br. (poniedziałek) DO ODWOŁANIA będą załatwiane wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz przez platformę e-PUAP. 

Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego http://bip.powiat-ilawski.pl/. Oznacza to brak możliwości osobistego załatwiania spraw.

Ponadto w przedsionku urzędu zostaną wystawione urny (osobne dla każdego wydziału), do których klienci będą mogli wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty skierowane do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu.

S T A R O S T A
Powiatu Iławskiego
/-/ Bartosz Bielawski

TELEFONY KONTAKTOWE  DO STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE

Centrala – (89) 649 07 00.
Sekretariat (89) 649 07 05.

• Wydział Komunikacji:
(89) 649 07 32, (89) 649 07 51, (89) 649 07 34
prawa jazdy: (89) 649 07 52.
Stanowisko zamiejscowe w Lubawie:
(89) 645 37 63.

• Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
(89) 649 07 70, (89) 649 07 76.

• Wydział Geodezji i Nieruchomości:
(89) 649 07 64, (89) 649 07 60.

• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
(89) 649 07 65, (89) 649 07 66.

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
(89) 649 07 78, (89) 649 07 55.

• Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa:
(89) 649 07 20.

• Wydział Budżetu i Finansów:
(89) 649 07 45; (89) 649 08 27.

• Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
(89) 649 07 16, (89) 649 07 39.

Publikacja Strarostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.3613 sekundy