REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. materiały prasowe.)

K O M U N I K A T
W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Iławie. Prosimy wszystkich Państwa o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej  lub elektronicznej.

Informujemy, że od 16 marca (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Iławie wprowadza ograniczenie w zakresie bezpośredniego załatwiania  spraw przez Klientów.

D O   O D W O Ł A N I A  !!!

Wprowadza się system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych. Klienci będą przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej.
Klienci przed wejściem na teren budynku zobowiązani są do zastosowania odpowiedniej dezynfekcji, a podczas wizyty do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników urzędu.

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów  do wydziałów Starostwa  znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat-ilawski.pl/152/Wykaz_telefonow/

Można też zadzwonić do Biura Obsługi Klienta:
centrala tel. 89 649 07 00 lub do sekretariatu  tel. 89 649 07 05
lub skontaktować się drogą elektroniczną e-mail:
starostwo@powiat-ilawski.pl
sekretariat@powiat-ilawski.pl

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia koronawirusem.

Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski 

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem koronawirusem Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie wprowadza od 16 marca 2020 r. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym):
89/ 649 07 30, tel. 89 649 07 51, 89/ 649 07 31, 89/ 649 07 32,  89/ 649 08 31,
89/ 649 08 29, 89/ 649 08 30 – sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem, wymianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu,
89/ 649 07 52, 89/649 07 33 – sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami (prawa jazdy, PKK),
89/ 649 07 34 – sprawy związane z transportem,
89/ 649 07 15 – sprawy związane z zatwierdzaniem stałej i czasowej organizacji ruchu, odbiorem pojazdu usuniętego z drogi.

UWAGA: Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów zarejestrowanych w Polsce można przesłać drogą pocztową lub na adres maila komunikacja@powiat-ilawski.pl lub na stronie rządowej www.gov.pl.

Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem koronawirusem  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie – zamiejscowe stanowisko w Urzędzie Miasta w Lubawie wprowadza od 16 marca 2020 r. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym):
89/ 645 37 63 – sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem, wymianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu oraz sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami.

UWAGA: Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów zarejestrowanych w Polsce można przesłać drogą pocztową lub na adres maila lubawa@powiat-ilawski.pl lub na stronie rządowej www.gov.pl.

Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem koronawirusem Starostwo Powiatowe w Iławie wprowadza od 16 marca 2020 r. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa:
tel.  89/ 649 07 05; 89 / 649 07 20; 89/ 649 07 42; 89/ 649 08 48; 89/ 649 07 24;.
Wydział Budżetu i Finansów:
tel. 89/ 649 07 45; 89 /649 0743; 89 /649 07 27.
Wydział Rozwoju i  Zarządzania Projektami:
tel.  89/ 649 07 10; 89 / 649 07 58; 89/ 649 07 50.
Wydział Audytu i Kontroli:
tel.  89/ 649 07 26.
Wydział Geodezji i Nieruchomości:
tel.  89/ 649 07 60; 89 / 649 07 61; 89/ 649 07 62; 89/ 649 07 64.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
tel.  89/ 649 07 65; 89 / 649 07 67; 89/ 649 07 72; 89/ 649 07 47.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
tel.  89/ 649 07 78; 89 / 649 07 81; 89/ 649 07 79; 89/ 649 07 55.
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
tel.  89/ 649 07 76; 89 / 649 07 70; 89/ 649 07 73; 89/ 649 07 71.
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
tel.  89/ 649 07 35; 89 / 649 07 37; 89/ 649 07 39; 89/ 649 07 06; 89/ 649 07 21.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że od dnia 16 marca płatności w kasie Starostwa Powiatowego w Iławie realizowane będą wyłącznie w trybie bezgotówkowym.

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Iławie:
28 2030 0045 1110 0000 0166 8680 – opłaty z tytułu:
opłat komunikacyjnych,
opłat za wydanie prawa jazdy,
opłat za wydania zezwoleń, zaświadczeń,
opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
wpłat za trwały zarząd (Powiat),
sprzedaż nieruchomości (Powiat),
czynszu mieszkalnego (Powiat),
czynszu dzierżawnego (Powiat),
opłat za wydanie kart wędkarskich;
68 2030 0045 1110 0000 0166 8930 – opłaty ewidencyjne;
65 2030 0045 1110 0000 0166 8790  – opłaty z tytułu:
użytkowania wieczystego,
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
czynszu mieszkalnego (Skarb Państwa),
czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),
opłat skarbowych.


Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1576 sekundy