REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie
wydrukuj podstronę do DRUKUJ14 lutego 2019, 14:43 komentarzy 1

(Fot. materiały prasowe.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poinformował, że gmina Zalewo znalazła się w obszarze ochronnym (tzw.  strefie żółtej) w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. W imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego przekazujemy ważne informacje skierowane do hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Zalewo, o obowiązujących nakazach i zakazach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje o opublikowaniu decyzji wykonawczej Komisji nr 2019/246 z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. 

W opublikowanej decyzji gmina Zalewo znalazła się w obszarze ochronnym, tzw.  strefie żółtej. 

W związku z tym Inspektorat informuje hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Zalewo o obowiązujących nakazach i zakazach:

1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami.
2. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
3. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,
b) wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie i  wyjściami z tych pomieszczeń,
- a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
4. Stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia.
5. Bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń.
6. Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
7. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
8. Zakazuje się wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Posiadacz świń ma obowiązek poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym!

W obrębie strefy żółtej oraz poza obszar w granicach Polski przesyłka świń do innych gospodarstw albo rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku ASF na obszarze ochronnym:
- od każdego padłego dzika lub odstrzelonego na obszarze ochronnym lub dostarczonego  do położonych na tych obszarach punktów skupu dziczyzny, zakładów obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych  mogą opuścić punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku laboratoryjnego w kierunku ASF.
- od świń chorych lub padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 885), osoby planujące przeprowadzenie uboju gospodarczego trzody chlewnej, których gospodarstwa znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i na obszarze ochronnym (strefa żółta) afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą dokonać takiego uboju, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:
•    zwierzęta poddane ubojowi były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, 
•    świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu,
•    mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu. 

Ponadto przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie pragnie również przypomnieć, że przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.                                                                                                          

Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem.  

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, osoby dokonujące uboju gospodarczego muszą posiadać zaświadczenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii o ukończonym bezpłatnym szkoleniu teoretycznym.

CZYM JEST STREFA ŻÓŁTA (obszar ochronny)

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie.

Gmina Zalewo w żółtej strefie ASF, mapa z 14 lutego 2019r.

0Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

  • ~Po prostu człowiek 0 ponad rok temuocena: 50% 

    To jeszcze nie skończyli tego mordu??? Jeżeli Ktoś zachoruje to go zabić. Cywilizacja XX wieku!!! Wstyd mi za takie myślenie i decyzje. Wstyd!

    odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
Artykuł załadowany: 0.3126 sekundy